סקר סיכונים

"עוגן" - מומחים בשירותי סקר סיכונים

"עוגן" מובילה במתן שירותי סקר סיכונים ומלווה ארגונים מובילים במשק בתהליך ניהול סיכונים בעזרת מתודולוגיה ייחודית.

חשוב לדעת

יד גבר לוחץ על מסך עם גרפים שמייצג סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן

מהו סקר סיכונים?

ארגונים, חברות, עסקים ואפילו עמותות, פונים לביצוע סקר סיכונים וזאת כדי ליצור מערכי הגנה פנימיים. כל ארגון עלול למצוא עצמו חשוף לגניבות, העברת מידע מודיעיני עסקי לגורמים לא רצויים, עובדים שאינם מבצעים את המוטל עליהם ועוד גורמים שעלולים לפגוע בו.

סקר סיכונים הוא פעולה רוחבית אשר מטרתה למפות את כל נקודות חולשה, לחשוף אותן ולקבוע את הצעדים שיש לקחת במטרה לצמצם אותן. בסיום התהליך מקבל הארגון דו"ח מסודר ומקיף הכולל הצגת נתונים לצד המלצות לפעולות שיש לבצע בעתיד.

מדוע חשוב לבצע סקר סיכונים בארגון?

נקודת הנחה שכל ארגון, עסק, חברה ועמותה חייבים להביא בחשבון היא שאין ארגון שפועל ללא סכנות. הסכנות יכולות להיות מבית, כלומר מאחד או יותר מהעובדים אשר פועלים, במודע או שלא במודע נגד המקום. הן יכולות כמובן להיות גם חיצוניות כשמתחרים או גורמים אחרים מנסים לפגוע, אם מתוך תחרות ואם מתוך אינטרסים אחרים.

הדרך היחידה לדעת אילו גורמים מאיימים על הארגון וכיצד נכון להתגבר על אותם איומים היא להכין סקר סיכונים. בתהליך ייבחנו המחלקות השונות, המערכות הקיימות ונהלי העבודה.

יד מחזיק זכוכית מגדלת ואותיות באנגלית שמשמעותן סיכון המייצג סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן
רקע כחול שקוף לדפי האתר

מתודולוגיה ואופן ביצוע סקר סיכונים

צורת העבודה בה יתבצע התהליך יכולה להשתנות בין ארגון אחד לאחר וזאת כיוון שכל אחד חשוף לבעיות שונות ונמצא בסביבה ייחודית.

טופס סקר עם גלגלי שיניים וערימת ספרים מייצגים סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן

שלב 1 - הכרת הארגון ותהליכי העבודה

בשלב הראשון יש להכיר את הארגון ואת תהליכי העבודה בו. על מבצעי הסקר להבין מיהם אנשי המפתח, כיצד עובר המידע בארגון, היכן מוחזק המידע הרגיש וזאת כדי לדעת מה לבדוק וכיצד לבדוק. לארגונים רבים מומלץ להכין סקר תקופתי ובשלב זה אפשר לקבוע כיצד הוא יתבצע כולל מרווחי הזמן בין אחד לשני.

שתי דמויות מנהלות סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן

שלב 2 - ראיונות אישיים עם המנהלים והעובדים

ראיונות אישיים מסייעים להבין לעומק את תהליכי העבודה ולדעת איזה גורם אחראי על איזה תחום. הדבר מאפשר לאתר את הסכנות, לקבוע את האחראיים לכל פעולה ולהבין אילו תרחישים עשויים לקרות כדי שהארגון יפגע. הראיונות יקבעו מול גורמים שונים אשר יכולים לתרום להבנת המבנה הארגוני.

ערימת טפסים וגלגל שיניים מייצגים סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן

שלב 3 - עיבוד נתונים והכנת דו"ח

כל הנתונים יעובדו לדו"ח ובו יצוינו: נקודות הסיכון, בעלי התפקידים האחראיים על נקודות החולשה, בחינת מערכות התקשורת, גורמים שעלולים לפגוע ולהיפגע, פעולות שעלולות לסכן את הארגון. בנוסף, יכלול הדו"ח המלצות ראשוניות וצעדים שיש לקחת כדי למנוע את הסכנות מלהפוך לאיום ממשי.

איש מצביע על הלוח גרפים מול שני אנשים שיושבים מולה שמייצג דוגמה של סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן

שלב 4 - הצגת תוצרים להנהלה

כל הנתונים יועברו להנהלה מתוך מטרה להציף בעיות, להכיר את נקודות החולשה ולהבין את חשיבות הסקר ואימוץ פעולות עתידיות למניעת פגיעה. ידע הוא כוח ועצם העובדה שההנהלה מכירה בתוצרים יכולה להיות משמעותית לפעילות תקינה בארגון. כמו כן, מתוך ההצגה יכולים לעלות רעיונות לפתרונות למניעת סכנות.

ציור של מסלול קוי מנקודה ההתחלה עד לדגל כנקודת סיים שמייצג סקר סיכונים בטעם חברת חקירות עוגן

בניית תוכנית פעולה

המטרה של יצירת סקר סיכונים היא ביצוע פעולות שימנעו את הסיכונים ויצמצמו אותם ככל האפשר. לכן, בסיום התהליך יש לבנות תוכנית פעולה וליישם את ההמלצות השונות שיעלו בתוכה. בין היתר יקבעו גם ביקורות תוך ארגוניות וביצוע סקר נוסף שיתבצע גם הוא על ידי חברה חיצונית.

השאירו פרטים
ונחזור אליכם בהקדם
רקע כחול שקוף לדפי האתר

תוצרי הסקר

סיכונים נוטים להתממש והמטרה של סקר הסיכונים היא לאתר אותם כדי למנוע את המימוש. המטרה היא להקדים תרופה למכה על ידי איסוף מידע וקבלת החלטות כיצד לפעול בנידון. 

כדור הארץ מונח על כף יד מייצג סקר סיכונים מטעם חברת חקירות עוגן

 תוצרי הסקר צריכים להיות משותפים עם הגורמים הרלוונטיים לרבות העובדים כשחלקם ייחשפו רק למידע הרלוונטי עבורם. המנכ"ל צריך להיות חשוף לכל תוצרי הסקר

תקציר מנהלים

החלק הראשון של הסקר יכיל תקציר מנהלים שיסכם את הסיכונים, הגורמים המושפעים מהם והגורמים האחראיים שיכולים להשפיע לטובה או לרעה על הפיכתם למציאות. בחלק זה יחולקו הסיכונים לטקטיים ואסטרטגיים כאשר שניהם עלולים לפגוע בארגון, אך הם יהיו בדרגות חשיבות שונות מבחינת הטיפול.

פירוט הממצא

הסקר יפרט מה הממצא, באיזו מחלקה הוא נמצא, מיהם הגורמים שיכולים להשפיע עליו וכיצד הוא יכול לסכן את הארגון. בסקר תופיע רשימה מפורטת ומסודרת של כלל הממצאים וזאת כדי שאפשר יהיה לקבל החלטות עתידיות שיטיבו עם הארגון.

רמת הסיכון

כל ממצא ידורג על פי רמת הסיכון כולל פירוט מה עלול לקרות אם לא יטופל, מהי מידת דחיפות הטיפול בו ומי צריך להיות מעורב במידע ומי צריך להיות מעורב בתהליך הטיפול. יש לציין כי גם איומים ברמת סיכון נמוכה עלולים להתפתח באי טיפול לרמת סיכון גבוהה.

המלצות

תינתן המלצה בנוגע לכל ממצא כולל האמצעים שיש לנקוט כדי למנוע את הסכנה, את מי מהגורמים בארגון יש לערב ומהי מידת דחיפות הטיפול. ההמלצות יהיו ספציפיות ונקודתיות לכל אחד מהממצאים שהתגלו.

תקשורת

איך לתקשר את הממצאים לגורמים הרלוונטיים בארגון בצורה נכונה ואפקטיבית. 

כיצד הארגון אמור לפעול לאחר סקר סיכונים?

הדבר החשוב ביותר הוא שהארגון יפעל לאחר הסקר ויבין כי הממצאים עצמם לא יכולים לסייע לו. מלכתחילה הגישה צריכה להיות שמניעת הפגיעה תהיה תמיד זולה ויעילה יותר מאשר טיפול בפגיעה. בהתאם לעיקרי הממצאים ולהמלצות העיקריות יש לקבוע את דרך הפעולה ויישום המסקנות.

 

חלונות משרד דרך זכוכית מגדלת מייצגים כיצד הארגון אמור לפעול לאחר סקר סיכונים

יש לערוך רשימת פעולות לביצוע, לקבוע מי יהיו השותפים לביצוען ולהוציא לפועל את ההחלטות שהתקבלו בעקבות הסקר. במידת הצורך, יש לערב אנשי מקצוע חיצוניים וזאת כדי להטמיע מערכות הגנה על הארגון וכמובן לצורך מעקב אחר יישום הפעולות הנדרשות. על הארגון לעקוב אחר עיקרי ההמלצות ולבדוק כי כל מחלקה ועובד מיישמים את הנדרש מהם.

למה לבחור בנו

"עוגן" מתמחה במתן שירותי סקר סיכונים למגזר העסקי והציבורי ומלווה ארגונים מובילים במשק בתהליך ניהול סיכונים. 

הניסיון העשיר בתחום סקר סיכונים יחד עם יכולת החקירה ע"י החוקרים המוסמכים שלנו, מאפשר לנו לספק סקר מעמיק, יסודי שבסיומו מתקבל דו"ח, מסקנות והמלצות כיצד ליישם אותן. אנו נשמח לסייע משלב קבלת ההחלטה לבחון את הארגון מבפנים ועד לבדיקה כי התוצאות הובילו לחיזוק שלו.

איש נוגע בלוח שקוף עם סימנים שונים המייצגים סקר סיכונים כתהליך העבודה של חברת חקירות עוגן

בהתאם לדרישות, נקפיד על דיסקרטיות מוחלטת, נדאג כי המידע הרלוונטי יעבור רק לאנשים המתאימים בארגון ונאסוף מידע ביסודיות, בשיתוף העובדים בארגון. נשמח לעמוד לרשותך ולדאוג שגם הארגון שלך יהיה חזק ואיתן מפני גורמים שעלולים לפגוע בו.

שאלות ותשובות

משרד חקירות עוגן מבצע סקר סיכונים בפריסה ארצית וגם בחו"ל. 

מינימום פרק הזמן הנדרש להשלים סקר סיכונים תלוי במספר פרמטרים כמו סוג החברה, גודל החברה, פריסת החברה, רגישות הנושא, זמינות העובדים בחברה, מורכבות ועוד. חברה מנוסה תספק לכם מראש הערכה משוערת. 

סקר מנהלים, פירוט הממצאים, רמת הסיכון, המלצות ואיך לתקשר את הממצאים לגורמים הרלוונטיים בארגון בצורה נכונה ואפקטיבית.